معلم تربیت بدنی

آموزش و ارائه طرح درس و تمام کارهایی که یک معلم درس تربیت بدنی باید بداند و در مدرسه انجام دهد.

معلم تربیت بدنی

آموزش و ارائه طرح درس و تمام کارهایی که یک معلم درس تربیت بدنی باید بداند و در مدرسه انجام دهد.

معلم تربیت بدنی

بدون شرح!

نویسندگان

۶ مطلب در اسفند ۱۳۹۱ ثبت شده است

ویژگیهای معلمان خوب

در جمع معلمان تربیت بدنی و ورزش مدارس ما همه نوع معلمی یافت میشود و بدرستی نمی توان ادعا کرد که تمام آنها از شرایط یک معلم تربیت بدنی خوب برخوردارند در میان آنها  معلمانی هستند که با تمام وجود به کار و حرفه خود علاقمند بوده حضور انها در این جمع تنها به خاطر دوست داشتن ان وبه خاطر خدمت وپرورش  نونهالان هم وطن خود است آنان شرایط لازم را قبلأکسب کرده یا با جدّیت تمام در راه تحصیل انند از طرف دیگر معلمانی نیز هستند که واجد شرایط این شغل نبوده و به حرفه خود به عنوان شغل دوم می نگرند وبدون در نظر گرفتن مسؤلیتهای مهمی که در این حرفه متوجه انهاست به این امر خطیر روی آورده اند  لکن صرف نظر از علل وجودی انها در این جمع باید بهبود و ارتقای کیفیت اموزشی معلمان تربیت بدنی همواره مورد توجه خاص مسؤلین مربوط قرار گیرد

۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۹۱ ، ۱۸:۲۲
علیرضا محمودی

آرژانتین

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ اسفند ۹۱ ، ۱۷:۵۶
علیرضا محمودی

زنگ ورزش می تواند شامل بازی ها و فعالیت های گوناگونی باشد. اما چگونه می توان دریافت که کودک در این کلاس، به مقدار و کیفیت کافی ورزش می کند یا خیر؟ در زیر، چند روش برای ارزیابی زنگ ورزش کودکان ارائه می شود:

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۹۱ ، ۱۷:۱۳
علیرضا محمودی

سخت آشفته و غمگین بودم…

 به خودم می گفتم:

بچه ها تنبل و بد اخلاقند، دست کم میگیرند درس ومشق خود را…

باید امروز یکی را بزنم، اخم کنم و نخندم اصلا تا بترسند از من و حسابی ببرند…

خط کشی آوردم، درهوا چرخاندم…

 چشم ها در پی چوب ، هرطرف می غلطید…

مشق ها را بگذارید جلو، زود، معطل نکنید!

۱۸ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۹۱ ، ۱۴:۱۵
علیرضا محمودی

باسمه تعالی

طــــــــــرح درس سالیانه آموزش ........................

تنظیم کننده : گروه فنی تربیت بدنی                                                                                                                سالتحصیلی .... ــ ....

 هدف کلــی درس :

ماه

تاریخ

جلسه

فصل

صفحات

عـنــــــــــوان درس

(محتوای آموزشی)

هدف کلی جلسه

نوع فعالیت

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۹۱ ، ۰۱:۰۶
علیرضا محمودی

 بسمه تعالی

 تاریخ : 90/12/8                      جلسه : دهم (دوم ابتدایی)

 عنوان درس : بازی پرورشی قلعه زندان (مهارت دویدن و چابکی)

 هدف کلی : ارتقاع سطح آمادگی جسمانی و مهارت در دویدن و تغییر مسیر های ناگهانی

 اهداف جزئی : دانش آموز بتواند تشخیص بدهد در چه زمانی می تواند یک تغییر ناگهانی درست در مسیر دویدن خود داشته باشد و دویدن مداوم

 1 – دانشی : از دانش آموزان انتظار می رود  در انتهای جلسه بتوانند صحیح بدوند و زمان درست تغییر مسیر ناگهانی در دویدن را تشخیص و به درستی توضیح دهند .

 2- مهارتی : دانش آموزان بتوانند به درستی بدوند و تغییر مسیر های ناگهانی درستی داشته باشند.

 3- نگرشی : دانش آموزان بتوانند در اصلاح نحوه دویدن به دوستان خود کمک کنند و ایجاد روحیه همکاری و همیاری داشته باشند  و در نهایت احترام به حقوق یکدیگر را بیاموزند.

۹ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ اسفند ۹۱ ، ۲۳:۵۵
علیرضا محمودی